Pieczęcie Zambrowskiej Pieszej

Pielgrzymki do Hodyszewa
XIIIXIVXV
XIVXVIXVII
XVIIIXIXXX
XXI XXIIXXIII
XXIV XXVXXVI
 
XXVII XXVIIIXXIX
  
XXX XXXI 

Pieczęć pierwsza w drugim rzędzie jest szczególna

nigdy nie była przez nas używana

Wszystkie pieczątki zostały wykonane przez Pana Zdzisława Sutkowskiego z TSS Sutkowski w Zambrowie