ZASADY UCZESTNICTWA - REGULAMIN

 


1. Pielgrzymka ma charakter religijny.

2. ZASADY  UCZESTNICTWA: w Pielgrzymce do Hodyszewa może uczestniczyć każdy kto:

  • pragnie pogłębić swoją wiarę i szczerym sercem poszukuje Boga, chce na nowo odnowić z NIM swoją relację, spotkać GO i pokochać;

  • akceptuje zasady regulaminu pielgrzymki, zachowa polecenia księży oraz służb pielgrzymkowych;

  • jest zapisany na listę pielgrzyma w sekretariacie pielgrzymki – posiada legitymację pielgrzyma podstemplowaną oficjalną pieczęcią pielgrzymki i własnoręcznie podpisaną.

Tylko zapisani pielgrzymi na listę w sekretariacie pielgrzymki i posiadający podstemplowaną legitymację pielgrzyma mogą uczestniczyć w pielgrzymce. Osoby te będą też  ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków. Służby pielgrzymkowe mają prawo poprosić pielgrzyma o okazanie legitymacji pielgrzyma. Osoby nie posiadające legitymacji pielgrzyma będą proszone o opuszczenie grupy i zawracane z trasy pielgrzymki przez służby pielgrzymkowe. W wyjątkowych przypadkach służby porządkowe mogą prosić o pomoc Policję.

3. WYŻYWIENIE: każdy powinien sobie zapewnić we własnym zakresie. Starajmy się upowszechniać piękny zwyczaj dzielenia się z innymi. Za otrzymaną bezinteresowną gościnność na trasie dziękujemy ze szczególną wdzięcznością.

4. BAGAŻE: jeden – podręczny – z jedzeniem, stale używanymi przez pątnika z lekami, płaszczem przeciwdeszczowym i innymi rzeczami przydatnymi w czasie wędrówki – zabieramy ze sobą na trasę; - drugi (dotyczy wyruszających z Zambrowa) z materacem, śpiworem, latarką (ew. kocem) i wszystkim co niezbędne do nocnego spoczynku, zdajemy przed wyruszeniem na trasę przy wikariacie parafii p.w. Trójcy Świętej w Zambrowie na samochody bagażowe, a odbieramy na miejscu noclegu (po noclegu bagaż zostanie bezpośrednio odtransportowany na ww. wikariat). Można zabrać namiot. Bagaż w widocznym miejscu należy podpisać swoim nazwiskiem oraz umieścić adres,  ze względu na częste pomyłki pielgrzymów przy odbiorze bagażu.  

Uwaga: Organizatorzy pielgrzymki nie odpowiadają za bagaż pielgrzyma – proszę nie zabierać na jedną noc rzeczy wartościowych i niepotrzebnych. Zabieramy tylko to, co niezbędne.

5. NOCLEGI: w pomieszczeniach wskazanych przez gospodarzy, brata kwatermistrza, porządkowych lub w namiocie, zawsze oddzielnie dla sióstr i braci.

6. OPŁATY: wpisowe należy wpłacić podczas zapisów w Sekretariacie Pielgrzymki

7. POWRÓT: autokarami na, które bilety można będzie kupić w Sekretariacie Pielgrzymki (bilet należy zwrócić kierowcy przy wejściu do autokaru) lub transportem własnym.

8. STRÓJ  PIELGRZYMA: obowiązuje strój pielgrzymkowy – odpowiedni do charakteru religijnego pielgrzymki;  dobre buty, skarpety wełniane, okrycie od deszczu, brat lekarz zaleca wzięcie ze sobą przeciwsłonecznego nakrycia głowy.

9. ZDROWIE: pielgrzymka ma swoje służby medyczne, dolegliwości zdrowotne zgłaszamy bratu lekarzowi bądź braciom porządkowym – nie czekamy do ostatniej chwili. Leki należy zabrać we własnym zakresie.

10. SAMOCHODY PIELGRZYMKOWE – samochody pielgrzymkowe obsługują organizacyjnie pielgrzymkę, karetka służy do przewożenia osób, które nie są w stanie same iść w pielgrzymce i mają zalecenie lekarza pielgrzymkowego, samochody pielgrzymkowe nie mogą przewozić bagażu podręcznego pielgrzymów.

11. PORZĄDEK: przestrzegamy poleceń księży i służb pielgrzymkowych. Pielgrzymka jest miejscem rekolekcji w drodze, wyciszenia i umartwienia, prosimy nie korzystać z telefonów komórkowych lub innego sprzętu audio. Na pielgrzymce nie wolno palić papierosów, ani pić alkoholu. Nie zaśmiecamy trasy, postojów, noclegów – na śmieci przeznaczone będą specjalne pojemniki.

12. UDZIAŁ  OSÓB  NIELETNICH  W  PIELGRZYMCE: a.) do lat 15 – wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna; b.) 16 - 18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców (wzór zezwolenia można wydrukować  tutaj ) bądź w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

13. Jesteśmy wielką rodziną pielgrzymkową. Rezygnujemy zatem z form „pan”, „pani”, a zwracamy się do siebie nawzajem “SIOSTRO”, “BRACIE”.

14. TUBY - niesienie tub należy do obowiązków braci pielgrzymów i jest służbą dla całej wspólnoty pielgrzymkowej. Tuby niesione są, na zmianę, przez jeden etap.

14. PRZEMARSZ: pielgrzymka posiada służby porządkowe, które są odpowiedzialne za przemarsz pielgrzymki na trasie i bezpieczeństwo pielgrzymów, bezwzględnie należy przestrzegać ich poleceń. Ze względów bezpieczeństwa drogowego pielgrzymi, zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego, idą podzieleni na grupy pielgrzymkowe. Nie można wyprzedać grupy lub zostawać za grupą jest to wykroczenie drogowe, może to też spowodować wypadek.

15. SANKCJE: za  nieprzestrzeganie  regulaminu  pielgrzymki  przewiduje się wykluczenie z grona pielgrzymów z odebraniem legitymacji i podaniem nazwiska do wiadomości pątników oraz księdza proboszcza (w przypadku nieletnich – także rodziców  i opiekuna). Za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego – grożą sankcje przewidziane w Kodeksie Ruchu Drogowego, włącznie z obciążeniem pielgrzyma mandatem karnym wystawionym przez Policę na wniosek służb pielgrzymkowych.

Regulamin do wydrukowania można pobrać: tu

Uwaga: Jeśli nie akceptujesz charakteru pielgrzymki lub nie chcesz podporządkować się pod ramy organizacyjne - oszczędź kłopotów sobie, innym pątnikom i organizatorom, poszukaj sobie innej formy spędzenia czasu. Na pielgrzymkę idą osoby, które chcą się pomodlić - nie przeszkadzaj im w tym.